Titanium Needles

Organ Titanium Sharps - Size 12

Organ Titanium Sharps - Size 12

Original Price (each): $16.99
Your Price: $14.49


Schmetz Gold Titanium Embroidery Needles 14/90

Schmetz Gold Titanium Embroidery Needles 14/90

Original Price (each): $7.00
Your Price: $5.99


Schmetz Gold Titanium Embroidery Needles 11/75

Schmetz Gold Titanium Embroidery Needles 11/75

Original Price (each): $7.00
Your Price: $5.99


Titanium Coated Topstitch Needles

Titanium Coated Topstitch Needles

Original Price (each): $7.00
Your Price: $5.99


Organ Embroidery Titanium Sharps

Organ Embroidery Titanium Sharps

Original Price (each): $16.99
Your Price: $14.49


Titanium-coated Needles Assortment

Titanium-coated Needles Assortment

Original Price (each): $7.00
Your Price: $5.99